فلسفه دین الهی و فلسفه سیاسی

نقد وبررسی تعاریف و اهداف دین الهی و نیاز ضروری و دائمی بشر به آن و نقد پلورالیسم ارزشی و دینی، سکولاریسم، دموکراسی غربی و نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان استاد: علوی سرشکی مشاهده و دانلود کتاب

بیشتر بخوانید »

فلسفه اخلاق

از دیدگاه مکاتب قدیم و جدید مؤلف: استاد سید محمد رضا علوى سرشکى با همکارى آقایان: محمد سلیمانى، مجید حبیبیان – سید عباس طباطبائى مشاهده و دانلود کتاب

بیشتر بخوانید »

فلسفه حقوق وفرهنگ عقلانی رفتار

استاد: سید محمد رضا علوی سرشکی كتابي را كه در پيش رو داريد مباحث درسي است كه جناب استاد آيه الله سيد محمد رضا علوي سرشكي در سال تحصيلي 84 – 83 ارائه دادند اين مباحث نوشته شد و پس از چند بار اصلاح، تحت نظر استاد به شكل حاضر …

بیشتر بخوانید »

عصمت پیامبر گرامی

نویسنده: آیت الله سبحانی مصونیت و پیراستگی پیامبر از خلاف و خطا، بسان دیگر پیامبران دارای مراحل سه گانه است، و این مراحل عبارتنداز:1- مصونیت مطلق (عمدی و سهوی) در تبلیغ شریعت.2- عصمت از خلاف و گناه در رفتار و گفتار.3- پیراستگی از خطا و لغزش در جریانهای عادی. نمایش …

بیشتر بخوانید »